AMZN - Amazon.com, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:210.00
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616C002100002023-05-03 12:01PM EDT2023-06-160.010.000.010.00-204,00281.25%
AMZN230721C002100002023-05-30 3:04PM EDT2023-07-210.010.000.020.00-3024,24450.39%
AMZN230915C002100002023-05-30 3:04PM EDT2023-09-150.070.040.070.00-234,44939.75%
AMZN240119C002100002023-06-01 11:51AM EDT2024-01-190.290.280.31+0.01+3.57%459,88232.76%
AMZN240621C002100002023-05-31 3:01PM EDT2024-06-211.011.131.20-0.05-4.72%182532.36%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AMZN230616P002100002023-05-22 12:15PM EDT2023-06-1695.2586.8087.750.00-4098.05%
AMZN230721P002100002023-06-01 1:02PM EDT2023-07-2186.8586.6587.60-25.83-22.92%1072.07%
AMZN230915P002100002023-04-26 12:51PM EDT2023-09-15104.2789.3090.500.00-2074.17%
AMZN240119P002100002023-04-26 1:01PM EDT2024-01-19104.1789.0590.650.00-46050.05%
AMZN240621P002100002023-03-03 4:10PM EDT2024-06-21115.07104.70108.650.00-2079.80%