AVGO - Broadcom Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:230.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
576.800.00--12023-06-160.050.00-628
413.360.00--02024-01-190.300.00-1192
-----2024-06-214.790.00-3842
338.050.00--72025-01-171.50-0.05-3.23%2064