BP - BP p.l.c.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:27.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
8.950.00--42023-06-09-----
-----2023-06-160.020.00-31,014
-----2023-06-230.500.00-17
7.890.00--52023-06-30-----
8.600.00-19182023-07-210.090.00-1977
-----2023-08-180.20+0.05+33.33%32952
9.200.00-8123,5412024-01-190.67+0.01+1.52%54,378
10.450.00-1003,2442024-12-201.770.00-10330