BP - BP p.l.c.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:44.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.500.00--12023-06-09-----
0.010.00-21,1822023-06-168.200.00-6400
0.010.00--502023-06-30-----
0.020.00-69422023-07-217.700.00-10
0.070.00--142023-08-18-----
0.210.00-407262023-10-205.640.00-1133
0.580.00-13,5762024-01-198.550.00-30373