DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:101.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230616C001010002023-06-09 3:40PM EDT2023-06-160.060.050.06-0.02-25.00%1778736.52%
DIS230623C001010002023-06-09 2:42PM EDT2023-06-230.110.100.11-0.02-15.38%1547328.91%
DIS230630C001010002023-06-09 11:55AM EDT2023-06-300.200.190.22-0.05-20.00%2416927.49%
DIS230707C001010002023-06-09 10:39AM EDT2023-07-070.310.250.28-0.02-6.06%55225.29%
DIS230714C001010002023-06-09 3:32PM EDT2023-07-140.390.350.39-0.06-13.33%1150724.73%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230616P001010002023-06-07 10:17AM EDT2023-06-168.258.909.150.00-1038.48%
DIS230623P001010002023-06-02 10:45AM EDT2023-06-2310.758.909.250.00-51332.13%
DIS230630P001010002023-06-01 11:53AM EDT2023-06-3012.558.959.250.00-145026.27%