DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:89.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230616C000890002023-06-09 3:59PM EDT2023-06-163.303.253.40-0.50-13.16%2641,08930.03%
DIS230623C000890002023-06-09 3:58PM EDT2023-06-233.653.603.75-0.39-9.65%2032827.49%
DIS230630C000890002023-06-09 3:03PM EDT2023-06-304.103.954.10-0.34-7.66%923927.15%
DIS230707C000890002023-06-09 1:51PM EDT2023-07-074.264.204.35-0.59-12.16%167626.31%
DIS230714C000890002023-06-07 9:40AM EDT2023-07-145.474.554.750.00-15427.43%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230616P000890002023-06-09 3:58PM EDT2023-06-160.260.260.27-0.06-18.75%1,8823,95224.22%
DIS230623P000890002023-06-09 3:43PM EDT2023-06-230.500.500.55-0.06-10.71%3744622.75%
DIS230630P000890002023-06-09 3:17PM EDT2023-06-300.800.760.79+0.04+5.26%2738522.05%
DIS230707P000890002023-06-09 3:47PM EDT2023-07-070.940.940.98-0.05-5.05%2610721.34%
DIS230714P000890002023-06-09 11:55AM EDT2023-07-141.261.171.22+0.01+0.80%37821.53%