DIS - The Walt Disney Company

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:97.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609C000970002023-06-09 3:39PM EDT2023-06-090.010.000.01-0.02-66.67%381,41045.31%
DIS230616C000970002023-06-09 3:59PM EDT2023-06-160.140.140.15-0.09-39.13%9261,64326.66%
DIS230623C000970002023-06-09 3:22PM EDT2023-06-230.300.280.30-0.12-28.57%1281,46323.68%
DIS230630C000970002023-06-09 3:46PM EDT2023-06-300.530.490.52-0.14-20.90%1,1481,26223.54%
DIS230707C000970002023-06-09 2:10PM EDT2023-07-070.680.630.69-0.15-18.07%7615022.85%
DIS230714C000970002023-06-09 3:56PM EDT2023-07-140.900.860.90-0.17-15.89%1414922.95%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609P000970002023-06-09 3:05PM EDT2023-06-095.034.955.20+0.53+11.78%11872.85%
DIS230616P000970002023-06-09 10:59AM EDT2023-06-165.055.005.20+0.26+5.43%21525.78%
DIS230623P000970002023-06-09 2:43PM EDT2023-06-235.305.105.25+0.55+11.58%523920.46%
DIS230630P000970002023-06-08 12:29PM EDT2023-06-305.045.255.400.00-410820.17%