DIS - The Walt Disney Company

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:98.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609C000980002023-06-09 3:53PM EDT2023-06-090.010.000.010.00-2321,67350.00%
DIS230616C000980002023-06-09 3:58PM EDT2023-06-160.110.100.11-0.05-31.25%7243,02128.32%
DIS230623C000980002023-06-09 3:35PM EDT2023-06-230.230.210.23-0.09-28.12%4892324.81%
DIS230630C000980002023-06-09 3:59PM EDT2023-06-300.380.380.40-0.14-26.92%3484,61424.10%
DIS230707C000980002023-06-09 1:50PM EDT2023-07-070.520.490.52-0.13-20.00%1713822.90%
DIS230714C000980002023-06-09 3:52PM EDT2023-07-140.710.680.72-0.11-13.41%11448023.15%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230609P000980002023-06-05 12:14PM EDT2023-06-097.485.956.200.00-1350.00%
DIS230616P000980002023-06-09 12:56PM EDT2023-06-166.256.006.15+0.65+11.61%63026.47%
DIS230623P000980002023-06-08 10:17AM EDT2023-06-236.506.056.200.00-211121.49%
DIS230630P000980002023-06-08 2:10PM EDT2023-06-306.006.156.300.00-105920.46%
DIS230707P000980002023-06-05 11:30AM EDT2023-07-077.756.156.350.00-1318.85%