GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:112.50
認購期權
2023年6月16日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
11.36+0.91+8.71%388,9622023-06-160.09-0.08-47.06%2596,019
15.10-0.10-0.66%73,9332023-09-152.73-0.21-7.14%82,838
18.860.00-44,2972024-01-195.15-0.20-3.74%573,121
26.900.00-11,2772024-06-217.970.00-2443