GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:137.50
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.190.00-1802023-06-1612.500.00-30
3.470.00-1302023-09-1513.930.00-460
7.690.00-502024-01-1916.700.00-60
12.190.00-2202024-06-2117.810.00-220