GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:152.50
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.010.00-202,5892023-06-1653.000.00-80
0.600.00-51,9192023-09-1524.790.00-20
4.000.00-78402024-01-1950.800.00-40
5.700.00-113,1572024-06-2146.300.00-20