GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:59.00
認購期權
2023年6月2日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
44.700.00-142023-06-160.030.00-1352
42.100.00-1402023-09-150.060.00-28317
40.140.00-372212024-01-190.23+0.02+9.52%5480
55.090.00-2762024-06-210.650.00-6926