GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:68.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
60.000.00-13882023-06-160.010.00-1613
61.36+10.56+20.79%122222023-09-150.080.00-1726
41.400.00-44812024-01-190.25-0.02-7.41%11,629
32.790.00-23162024-06-210.770.00-1052,722