GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:98.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
27.85+0.98+3.65%382023-06-090.01-0.02-66.67%2257
27.83+2.08+8.08%11,5082023-06-160.04-0.01-20.00%183,478
27.050.00-232023-06-230.120.00-122
25.750.00-1112023-06-300.090.00-1077
29.05+0.50+1.75%21,3302023-09-150.83-0.20-19.42%961,886
33.820.00-41,2532024-01-192.650.00-1001,747
35.000.00-17562024-06-214.300.00-14762