LCID - Lucid Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:5.50
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
LCID230602C000055002023-05-26 11:03AM EDT2023-06-022.252.272.43+0.20+9.76%23243.75%
LCID230609C000055002023-05-22 11:16AM EDT2023-06-091.872.262.460.00-102162.50%
LCID230616C000055002023-05-25 1:27PM EDT2023-06-162.032.212.530.00--050.00%
LCID230630C000055002023-05-17 12:40PM EDT2023-06-301.752.262.560.00--5078.13%
LCID230707C000055002023-05-26 11:55AM EDT2023-07-072.492.312.57+2.49-1080.86%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
LCID230602P000055002023-05-26 12:12PM EDT2023-06-020.030.000.07+0.02+200.00%31,231215.63%
LCID230609P000055002023-05-26 12:32PM EDT2023-06-090.010.020.04-0.02-66.67%4142125.00%
LCID230616P000055002023-05-26 12:56PM EDT2023-06-160.050.050.06-0.04-44.44%100100112.50%
LCID230623P000055002023-05-26 9:45AM EDT2023-06-230.080.070.11-0.03-27.27%1050107.81%
LCID230630P000055002023-05-26 10:49AM EDT2023-06-300.150.070.17+0.01+7.14%3108103.52%