MRK - Merck & Co., Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:99.00
認購期權範圍2023年6月9日
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MRK230609P000990002023-05-30 11:21AM EDT2023-06-090.130.000.000.00--025.00%
MRK230616P000990002023-05-30 11:56AM EDT2023-06-160.300.000.000.00--012.50%
MRK230623P000990002023-06-01 9:40AM EDT2023-06-230.340.000.000.00--012.50%
MRK230707P000990002023-06-02 2:26PM EDT2023-07-070.290.000.000.00-3012.50%