NKE - NIKE, Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:94.50
認購期權範圍2020年2月21日
認沽盤範圍2020年2月21日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
NKE200313P000945002020-02-19 2:30PM EST2020-03-130.250.260.310.00-1026.22%
NKE200327P000945002020-02-19 11:33AM EST2020-03-270.740.770.900.00-1028.91%
NKE200403P000945002020-02-20 1:49PM EST2020-04-031.210.991.06+0.33+37.50%2028.20%