STNE - StoneCo Ltd.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:5.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
STNE230616C000050002023-06-02 9:31AM EDT2023-06-168.200.000.000.00-100.00%
STNE230721C000050002023-03-16 11:40AM EDT2023-07-214.306.307.800.00-1050.00%
STNE240119C000050002023-06-02 9:39AM EDT2024-01-198.370.000.000.00-100.00%
STNE250117C000050002023-06-02 3:49PM EDT2025-01-178.800.000.000.00-2600.00%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
STNE230721P000050002023-05-16 3:56PM EDT2023-07-210.070.000.000.00-10050.00%
STNE231020P000050002023-04-11 9:45AM EDT2023-10-200.200.000.000.00-106250.00%
STNE231117P000050002023-05-11 9:51AM EDT2023-11-170.130.000.000.00-5025.00%
STNE240119P000050002023-06-02 12:16PM EDT2024-01-190.100.000.000.00-1025.00%
STNE250117P000050002023-06-02 3:06PM EDT2025-01-170.540.000.000.00-433025.00%