V - Visa Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:305.00
認購期權
2020年7月10日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.050.00-13062021-01-15-----
0.120.00-44882021-03-19-----
0.020.00-13222021-06-18-----
0.660.00-11582021-09-1798.160.00--0
1.190.00-13712022-01-21-----
2.22+0.07+3.26%82092022-03-18-----
3.40+0.10+3.03%11542022-06-17-----