WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:40.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.02+0.01+100.00%46,4432023-06-168.550.00-361
0.010.00--12023-06-23-----
-----2023-06-308.850.00--0
0.040.00-694,0152023-07-219.40-0.45-4.57%44
0.160.00-5513,3062023-10-2010.040.00-477
0.42+0.04+10.53%1,0045,5932024-01-199.20-0.80-8.00%203,323
0.86+0.11+14.67%193062024-06-219.250.00-155
1.47+0.24+19.51%403,0372025-01-179.950.00-5410