WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:47.50
認購期權
2020年1月24日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
8.320.00--02020-02-210.12+0.03+33.33%1550
7.300.00-302020-04-170.46-0.02-4.17%120
7.500.00-102020-06-190.99-0.04-3.88%20
7.900.00-602020-07-171.23-0.04-3.15%100
9.100.00-102021-01-152.680.00-600
10.370.00-202022-01-214.570.00-20