WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:37.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200619C000375002020-02-14 3:02PM EST2020-06-1915.2812.1516.350.00-6073.85%
WBA210115C000375002020-02-21 2:08PM EST2021-01-1514.4014.1015.60-0.45-3.03%10038.03%
WBA220121C000375002020-02-18 10:41AM EST2022-01-2116.9014.7016.600.00-2031.81%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200320P000375002020-02-11 3:55PM EST2020-03-200.080.000.240.00-1064.45%
WBA200417P000375002020-02-06 12:11PM EST2020-04-170.020.000.170.00-12048.73%
WBA200619P000375002020-01-24 11:50AM EST2020-06-190.130.000.430.00-11041.31%
WBA200717P000375002020-02-03 2:03PM EST2020-07-170.220.030.650.00-2041.60%
WBA210115P000375002020-02-18 3:38PM EST2021-01-150.880.300.95-0.04-4.35%1031.28%
WBA220121P000375002020-02-19 10:10AM EST2022-01-212.301.543.400.00-25035.84%