WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:52.50
認購期權範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717C000525002020-07-02 3:24PM EDT2020-07-170.040.020.050.00-152,50659.38%
WBA200821C000525002020-07-02 12:13PM EDT2020-08-210.150.110.220.00-31,29342.24%
WBA201016C000525002020-07-02 12:41PM EDT2020-10-160.410.430.47-0.09-18.00%101,18034.67%
WBA210115C000525002020-07-02 3:34PM EDT2021-01-151.151.021.69+0.02+1.77%182,06039.56%
WBA220121C000525002020-07-01 3:55PM EDT2022-01-213.002.584.950.00-445540.13%
認沽盤範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717P000525002020-07-01 3:44PM EDT2020-07-1711.529.8011.400.00-547667.97%
WBA200821P000525002020-07-01 3:44PM EDT2020-08-2111.989.3512.750.00-228853.17%
WBA201016P000525002020-07-02 2:02PM EDT2020-10-1611.1010.6511.55-1.05-8.64%171,18544.68%
WBA210115P000525002020-06-24 9:34AM EDT2021-01-1512.1011.5513.300.00-32,10649.85%
WBA220121P000525002020-07-02 1:28PM EDT2022-01-2115.4513.7017.65+2.53+19.58%125550.71%