WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:53.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000535002020-02-27 10:13AM EST2020-02-280.370.000.180.00-3274192.97%
WBA200306C000535002020-02-26 1:08PM EST2020-03-060.030.000.880.00-15599.80%
WBA200313C000535002020-02-14 1:21PM EST2020-03-130.920.020.420.00-2360.45%
WBA200320C000535002020-02-25 6:53PM EST2020-03-200.290.120.280.00--153.03%
WBA200327C000535002020-02-20 2:49PM EST2020-03-271.050.001.990.00--169.24%
WBA200403C000535002020-02-25 6:53PM EST2020-04-030.450.150.810.00--257.52%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000535002020-02-27 2:37PM EST2020-02-286.306.6510.150.00-112468.16%
WBA200306P000535002020-02-26 3:29PM EST2020-03-066.006.8510.400.00-213379.49%
WBA200313P000535002020-02-25 11:13AM EST2020-03-135.018.009.650.00-43470.12%
WBA200320P000535002020-02-26 3:34PM EST2020-03-205.967.959.500.00--153.32%
WBA200327P000535002020-02-21 1:44PM EST2020-03-272.807.609.800.00-11578.56%
WBA200403P000535002020-02-13 12:05PM EST2020-04-032.007.909.650.00--467.14%