WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:57.50
認購期權範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717C000575002020-06-29 9:44AM EDT2020-07-170.010.000.110.00-153784.38%
WBA201016C000575002020-07-01 3:54PM EDT2020-10-160.160.120.220.00-578136.91%
WBA210115C000575002020-07-01 1:46PM EDT2021-01-150.580.490.750.00-41,07836.40%
WBA220121C000575002020-06-30 3:53PM EDT2022-01-212.362.203.000.00-115535.52%
認沽盤範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717P000575002020-06-09 1:56PM EDT2020-07-1712.3714.5016.450.00-1321156.25%
WBA201016P000575002020-06-22 12:05PM EDT2020-10-1615.0714.3516.850.00-213560.08%
WBA210115P000575002020-06-16 9:30AM EDT2021-01-1516.5016.5517.900.00-437454.79%
WBA220121P000575002020-06-19 11:33AM EDT2022-01-2119.0017.6521.650.00-515051.42%