WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:58.50
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206C000585002019-12-05 10:20AM EST2019-12-060.520.560.82-0.19-26.76%1244137.31%
WBA191213C000585002019-12-04 10:42AM EST2019-12-131.451.211.400.00-132330.91%
WBA191220C000585002019-12-05 1:06PM EST2019-12-201.601.711.99-0.02-1.23%421035.18%
WBA191227C000585002019-12-05 1:58PM EST2019-12-271.891.772.22-0.57-23.17%1833.08%
WBA200103C000585002019-11-21 9:41AM EST2020-01-031.771.422.560.00-81033.99%
WBA200110C000585002019-12-02 12:07AM EST2020-01-103.202.292.940.00--235.69%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206P000585002019-12-05 3:48PM EST2019-12-060.150.120.16-0.24-61.54%6320031.64%
WBA191213P000585002019-12-05 1:28PM EST2019-12-130.830.550.90-0.05-5.68%814133.89%
WBA191220P000585002019-12-05 3:47PM EST2019-12-201.151.081.22-0.19-14.18%3211031.59%
WBA191227P000585002019-12-04 12:08PM EST2019-12-271.491.231.510.00-32131.15%
WBA200103P000585002019-11-26 12:02PM EST2020-01-031.910.871.820.00-4931.89%