WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:59.50
認購期權範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191213C000595002019-12-06 3:47PM EST2019-12-130.510.500.74-0.39-43.33%3914137.11%
WBA191220C000595002019-12-06 3:58PM EST2019-12-200.900.751.00-0.33-26.83%132131.30%
WBA191227C000595002019-12-06 9:33AM EST2019-12-271.700.031.32+0.50+41.67%11031.20%
WBA200103C000595002019-12-03 10:36AM EST2020-01-031.340.871.560.00-182430.66%
WBA200110C000595002019-12-05 9:55AM EST2020-01-101.741.502.070.00-121234.50%
認沽盤範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191213P000595002019-12-06 3:29PM EST2019-12-131.211.041.720.00-178640.92%
WBA191220P000595002019-11-29 11:58AM EST2019-12-201.501.381.960.00-210433.40%
WBA191227P000595002019-12-05 12:09PM EST2019-12-272.010.032.190.00-102631.20%
WBA200103P000595002019-11-27 10:53AM EST2020-01-031.740.022.37-0.33-15.94%-1029.71%