WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:61.00
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206C000610002019-12-05 12:11PM EST2019-12-060.070.020.12-0.01-12.50%622,84455.08%
WBA191213C000610002019-12-05 3:17PM EST2019-12-130.300.230.40-0.10-25.00%921,36230.96%
WBA191220C000610002019-12-05 1:43PM EST2019-12-200.590.640.83-0.16-21.33%826533.06%
WBA191227C000610002019-12-05 11:58AM EST2019-12-270.850.551.12-0.38-30.89%3019332.69%
WBA200103C000610002019-12-03 10:42AM EST2020-01-030.840.501.270.00-131130.86%
WBA200110C000610002019-11-27 2:43PM EST2020-01-102.001.241.670.00--233.33%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA191206P000610002019-12-05 9:35AM EST2019-12-061.891.802.06-0.61-24.40%39160.74%
WBA191213P000610002019-12-03 10:23AM EST2019-12-133.212.012.540.00-12039.16%
WBA191220P000610002019-12-05 10:20AM EST2019-12-203.012.452.82-0.04-1.31%433535.11%
WBA191227P000610002019-11-19 9:33AM EST2019-12-272.082.482.890.00--330.30%
WBA200103P000610002019-11-25 10:32AM EST2020-01-032.492.053.300.00--132.91%