WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:75.00
認購期權範圍2020年3月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200417C000750002020-02-10 10:01AM EST2020-04-170.030.000.060.00-33,65855.47%
WBA200619C000750002020-01-09 10:06AM EST2020-06-190.060.000.140.00-120645.61%
WBA200717C000750002020-02-06 9:47AM EST2020-07-170.040.000.21-0.04-50.00%15043.65%
WBA210115C000750002020-02-25 12:46PM EST2021-01-150.120.000.40-0.10-45.45%11,39332.59%
WBA220121C000750002020-02-07 3:55PM EST2022-01-211.080.301.800.00-312532.73%
認沽盤範圍2020年3月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200417P000750002020-02-19 1:18PM EST2020-04-1723.2027.1531.600.00-10968.56%
WBA200717P000750002020-01-09 2:55PM EST2020-07-1720.5920.1024.500.00--00.00%
WBA210115P000750002019-12-30 2:42PM EST2021-01-1517.2024.0525.650.00-700.00%
WBA220121P000750002020-02-21 12:27PM EST2022-01-2131.5028.5033.05+6.50+26.00%520142.98%