WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:75.00
認購期權範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717C000750002020-06-08 11:41AM EDT2020-07-170.060.000.030.00-168321120.31%
WBA201016C000750002020-06-22 3:21PM EDT2020-10-160.010.000.410.00-37758.40%
WBA210115C000750002020-07-02 3:05PM EDT2021-01-150.130.010.27+0.05+62.50%201,16644.63%
WBA220121C000750002020-06-24 10:18AM EDT2022-01-210.650.440.670.00-218231.57%
認沽盤範圍2020年7月10日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200717P000750002020-06-22 6:48PM EDT2020-07-1720.5931.7534.300.00--0109.38%
WBA210115P000750002020-06-22 6:48PM EDT2021-01-1532.5032.7534.450.00-111552.20%
WBA220121P000750002020-06-22 6:48PM EDT2022-01-2136.9533.4037.150.00-2055.26%