WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:111.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228C001110002020-02-21 2:11PM EST2020-02-287.607.158.25-0.05-0.65%2052.59%
WMT200306C001110002020-02-19 10:53AM EST2020-03-067.865.809.800.00-1059.60%
WMT200313C001110002020-02-18 12:11AM EST2020-03-137.897.408.400.00-1030.98%
WMT200327C001110002020-02-20 11:49AM EST2020-03-276.838.008.200.00-2021.51%
WMT200403C001110002020-02-18 12:15PM EST2020-04-038.007.808.500.00-2022.61%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228P001110002020-02-21 10:58AM EST2020-02-280.050.040.080.00-9030.18%
WMT200306P001110002020-02-21 11:15AM EST2020-03-060.160.150.18+0.01+6.67%32024.41%
WMT200313P001110002020-02-21 1:31PM EST2020-03-130.260.250.29+0.03+13.04%50022.22%
WMT200327P001110002020-02-20 3:06PM EST2020-03-270.520.500.550.00-41020.66%
WMT200403P001110002020-02-21 11:29AM EST2020-04-030.670.620.68+0.02+3.08%5020.24%