WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:122.00
認購期權範圍2020年3月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200306C001220002020-02-28 3:05PM EST2020-03-060.060.020.40-0.02-25.00%2933156.45%
WMT200313C001220002020-02-27 3:54PM EST2020-03-130.180.180.25+0.04+28.57%631841.46%
WMT200320C001220002020-02-28 2:50PM EST2020-03-200.200.230.34-0.05-20.00%1215236.33%
WMT200327C001220002020-02-26 2:24PM EST2020-03-270.490.210.74+0.09+22.50%514838.70%
WMT200403C001220002020-02-28 9:59AM EST2020-04-030.360.500.66-0.15-29.41%1520033.47%
認沽盤範圍2020年3月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200306P001220002020-02-21 2:50PM EST2020-03-065.2513.2017.000.00-1278.66%
WMT200313P001220002020-02-10 10:48AM EST2020-03-137.2013.7016.900.00--159.74%
WMT200327P001220002020-02-18 1:50PM EST2020-03-273.6014.0017.550.00--067.57%