Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:38.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609C000380002023-05-24 10:05AM EDT2023-06-097.428.458.950.00-2167.97%
Z230616C000380002023-06-02 3:07PM EDT2023-06-168.708.658.90+1.72+24.64%3162.11%
Z230623C000380002023-05-30 2:46PM EDT2023-06-237.078.609.050.00-2355.27%
Z230630C000380002023-05-16 10:49AM EDT2023-06-307.408.759.150.00--155.47%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609P000380002023-06-02 3:04PM EDT2023-06-090.010.000.02-0.18-94.74%12962.50%
Z230616P000380002023-06-02 3:53PM EDT2023-06-160.050.040.06-0.14-73.68%3155.08%
Z230623P000380002023-06-02 12:50PM EDT2023-06-230.090.040.10-0.14-60.87%1151.17%
Z230630P000380002023-05-23 10:37AM EDT2023-06-300.250.120.160.00-111148.93%
Z230707P000380002023-05-30 10:24AM EDT2023-07-070.450.140.210.00-3346.58%