Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:39.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609C000390002023-05-18 9:57AM EDT2023-06-097.047.457.900.00-1694.92%
Z230616C000390002023-05-24 9:53AM EDT2023-06-166.707.658.100.00--165.04%
Z230623C000390002023-05-18 10:44AM EDT2023-06-237.167.758.050.00-1254.79%
Z230630C000390002023-05-30 10:10AM EDT2023-06-306.077.858.250.00-1554.59%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609P000390002023-06-02 12:05PM EDT2023-06-090.020.000.03-0.02-50.00%1057.81%
Z230616P000390002023-06-02 11:08AM EDT2023-06-160.090.060.08-0.02-18.18%3552.34%
Z230623P000390002023-05-31 2:28PM EDT2023-06-230.190.100.130.00-1648.44%
Z230707P000390002023-06-02 12:43PM EDT2023-07-070.280.210.28-0.10-26.32%21445.22%