Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:42.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609C000420002023-06-02 9:46AM EDT2023-06-094.064.504.85+0.11+2.78%2664.06%
Z230616C000420002023-06-02 1:54PM EDT2023-06-164.404.805.00+0.06+1.38%123152.44%
Z230623C000420002023-06-01 12:10PM EDT2023-06-235.055.005.250.00-1851.86%
Z230630C000420002023-06-01 3:30PM EDT2023-06-304.855.155.400.00-12049.07%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609P000420002023-06-02 3:09PM EDT2023-06-090.050.040.06-0.06-54.55%502550.20%
Z230616P000420002023-06-02 2:54PM EDT2023-06-160.210.180.20-0.09-30.00%296045.51%
Z230623P000420002023-06-02 1:26PM EDT2023-06-230.380.280.33+0.01+2.70%3711642.68%
Z230630P000420002023-06-02 9:42AM EDT2023-06-300.580.440.51-0.14-19.44%572942.77%