Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:46.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609C000460002023-06-02 3:46PM EDT2023-06-091.221.281.36-0.21-14.69%42038.38%
Z230616C000460002023-06-02 3:52PM EDT2023-06-161.671.751.82+0.12+7.74%759140.19%
Z230623C000460002023-06-01 11:20AM EDT2023-06-231.782.022.13-0.11-5.82%12539.89%
Z230630C000460002023-06-02 12:32PM EDT2023-06-302.122.332.44-0.02-0.93%52140.67%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609P000460002023-06-02 2:19PM EDT2023-06-090.820.570.62+0.03+3.80%183435.94%
Z230616P000460002023-06-02 1:05PM EDT2023-06-161.231.001.05-0.17-12.14%175937.65%
Z230623P000460002023-06-02 1:24PM EDT2023-06-231.481.251.38-0.34-18.68%21138.33%
Z230630P000460002023-05-30 3:34PM EDT2023-06-302.641.471.590.00-2437.35%