Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:47.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609C000470002023-06-02 3:52PM EDT2023-06-090.660.740.80-0.14-17.50%15914539.75%
Z230616C000470002023-06-02 3:37PM EDT2023-06-161.211.221.28-0.11-8.33%601940.67%
Z230623C000470002023-06-02 1:02PM EDT2023-06-231.311.491.62-0.21-13.82%43640.60%
Z230630C000470002023-06-01 1:29PM EDT2023-06-301.901.791.910.00-42640.67%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609P000470002023-06-02 3:54PM EDT2023-06-091.091.011.10-0.35-24.31%33938.87%
Z230616P000470002023-06-02 1:59PM EDT2023-06-161.721.471.52-0.35-16.91%233438.38%
Z230623P000470002023-06-02 10:11AM EDT2023-06-232.291.711.79-0.50-17.92%11937.16%
Z230630P000470002023-06-02 1:32PM EDT2023-06-302.301.942.06-0.75-24.59%9437.31%