Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:49.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609C000490002023-06-02 3:16PM EDT2023-06-090.190.170.22-0.05-20.83%2525336.62%
Z230616C000490002023-06-02 3:53PM EDT2023-06-160.490.500.58+0.18+58.06%167738.97%
Z230623C000490002023-05-31 10:40AM EDT2023-06-230.750.720.83+0.14+22.95%215938.28%
Z230630C000490002023-06-01 10:37AM EDT2023-06-300.760.971.080.00-17138.48%
Z230707C000490002023-06-02 3:07PM EDT2023-07-071.201.161.29-0.05-4.00%21138.33%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230609P000490002023-06-01 12:58PM EDT2023-06-092.562.442.570.00-31838.38%
Z230616P000490002023-05-31 3:54PM EDT2023-06-163.602.742.820.00-22536.28%
Z230623P000490002023-05-11 9:44AM EDT2023-06-233.272.903.050.00-1735.74%