Z - Zillow Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:54.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
Z230616C000540002023-05-22 3:00PM EDT2023-06-160.080.060.080.00--743.95%
Z230623C000540002023-06-02 3:21PM EDT2023-06-230.110.100.130.00-569139.65%
Z230630C000540002023-05-15 2:56PM EDT2023-06-300.320.110.200.00--137.99%
認沽盤範圍2023年6月9日