AVGO - Broadcom Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:625.00
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AVGO230602C006250002023-05-25 11:02AM EDT2023-06-0276.68184.90192.900.00-123119.58%
AVGO230609C006250002023-05-26 12:44PM EDT2023-06-09166.04187.90192.60+91.82+123.71%1789.15%
AVGO230623C006250002023-05-23 12:53PM EDT2023-06-2373.70187.50196.000.00-1467.07%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
AVGO230602P006250002023-05-26 2:37PM EDT2023-06-020.640.200.70-0.36-36.00%966103.13%
AVGO230609P006250002023-05-26 11:53AM EDT2023-06-091.500.701.85-0.05-3.23%103678.34%
AVGO230616P006250002023-05-26 12:31PM EDT2023-06-162.281.302.10+2.28-21465.59%
AVGO230623P006250002023-05-25 11:43AM EDT2023-06-235.501.803.100.00-13060.22%
AVGO230630P006250002023-05-26 1:15PM EDT2023-06-303.952.604.30-0.42-9.61%11857.51%
AVGO230707P006250002023-05-25 12:32PM EDT2023-07-076.183.005.10+6.18--054.18%