BMBL - Bumble Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:35.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
BMBL230616C000350002023-05-05 1:48PM EDT2023-06-160.080.000.050.00-2793176.56%
BMBL230721C000350002023-03-31 1:25PM EDT2023-07-210.080.000.100.00-115494.92%
BMBL231020C000350002023-03-27 1:54PM EDT2023-10-200.450.050.200.00-46763.87%
BMBL240119C000350002023-06-01 11:25AM EDT2024-01-190.200.150.25+0.02+11.11%237354.00%
BMBL250117C000350002023-04-14 3:22PM EDT2025-01-171.661.101.400.00-169753.98%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
BMBL230616P000350002023-03-03 4:09PM EDT2023-06-1612.6315.4015.700.00-110.00%
BMBL230721P000350002023-03-03 1:26PM EDT2023-07-2112.9315.4015.700.00-100.00%
BMBL231020P000350002023-06-01 12:57PM EDT2023-10-2019.0017.8018.000.00-1063.48%
BMBL240119P000350002023-05-30 10:11AM EDT2024-01-1918.1817.8018.000.00-1049.22%
BMBL250117P000350002023-06-01 11:23AM EDT2025-01-1719.1317.9018.200.00-1837.21%