COIN - Coinbase Global, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:150.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
COIN230616C001500002023-06-01 1:41PM EDT2023-06-160.010.000.000.00-254,60450.00%
COIN230915C001500002023-06-02 3:18PM EDT2023-09-150.570.000.000.00-111,03125.00%
COIN240119C001500002023-06-02 12:30PM EDT2024-01-192.700.000.000.00-112,43425.00%
COIN250117C001500002023-06-02 3:41PM EDT2025-01-1711.000.000.000.00-18412.50%
COIN250321C001500002023-05-30 9:37AM EDT2025-03-2111.600.000.000.00-119212.50%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
COIN230616P001500002023-04-14 2:35PM EDT2023-06-1680.6592.2093.100.00-40477.20%
COIN230915P001500002023-05-01 9:51AM EDT2023-09-1597.1888.8089.900.00-48132.03%
COIN240119P001500002023-06-01 12:10PM EDT2024-01-1987.500.000.000.00-13590.00%
COIN250117P001500002023-05-09 10:51AM EDT2025-01-1799.000.000.000.00-290.00%
COIN250321P001500002023-03-31 1:51PM EDT2025-03-2197.5099.45103.850.00-1192.14%