COIN - Coinbase Global, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:155.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
COIN230616C001550002023-05-25 2:23PM EDT2023-06-160.010.000.010.00-2524237.50%
COIN230915C001550002023-06-09 3:58PM EDT2023-09-150.220.200.26-0.17-43.59%1313494.82%
COIN240119C001550002023-06-09 12:14PM EDT2024-01-191.311.171.33+0.02+1.55%7326683.79%
COIN250117C001550002023-06-08 1:24PM EDT2025-01-177.406.657.250.00-64682.30%
COIN250321C001550002023-06-07 9:33AM EDT2025-03-218.007.259.000.00-29282.81%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
COIN230616P001550002023-04-19 11:11AM EDT2023-06-1690.1097.8098.550.00-200.00%
COIN230915P001550002023-03-31 1:20PM EDT2023-09-1591.00101.00102.050.00-115100.20%
COIN240119P001550002023-04-06 11:01AM EDT2024-01-1998.1597.8598.400.00-26140.00%
COIN250117P001550002023-04-19 3:29PM EDT2025-01-1799.90102.45103.650.00-23852.59%