COIN - Coinbase Global, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:160.00
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
COIN230616C001600002023-05-25 9:38AM EDT2023-06-160.010.000.020.00-71,263148.44%
COIN230915C001600002023-05-26 1:40PM EDT2023-09-150.310.270.32-0.01-3.12%140589.55%
COIN240119C001600002023-05-26 2:03PM EDT2024-01-191.671.571.73-0.01-0.60%1055983.52%
COIN250117C001600002023-05-25 2:16PM EDT2025-01-178.207.658.500.00-128082.60%
COIN250321C001600002023-05-26 1:21PM EDT2025-03-219.758.7510.05+0.25+2.63%123283.28%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
COIN230616P001600002023-04-24 9:54AM EDT2023-06-16102.20101.95103.050.00-200.00%
COIN230915P001600002023-03-22 1:37PM EDT2023-09-1583.65101.05101.800.00-260.00%
COIN240119P001600002023-05-15 1:55PM EDT2024-01-19100.95103.15104.050.00-119867.09%
COIN250117P001600002023-04-21 10:31AM EDT2025-01-17107.25106.80108.050.00-48267.35%