COIN - Coinbase Global, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:170.00
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
COIN230616C001700002023-05-24 2:36PM EDT2023-06-160.010.000.010.00-2787146.88%
COIN230915C001700002023-05-26 12:25PM EDT2023-09-150.260.230.270.00-884791.50%
COIN240119C001700002023-05-25 9:57AM EDT2024-01-191.501.341.490.00-148484.03%
COIN250117C001700002023-05-26 3:57PM EDT2025-01-177.556.807.80-0.05-0.66%2589382.01%
COIN250321C001700002023-05-25 12:26PM EDT2025-03-218.707.959.200.00-667682.67%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
COIN230616P001700002023-05-23 11:25AM EDT2023-06-16106.95112.65113.500.00-11237.79%
COIN230915P001700002023-04-06 10:18AM EDT2023-09-15110.81111.45112.400.00-1250.00%
COIN240119P001700002023-05-25 10:01AM EDT2024-01-19113.10112.75113.850.00-19361.77%
COIN250117P001700002023-05-23 1:12PM EDT2025-01-17113.55115.60117.000.00-1012364.10%
COIN250321P001700002023-04-13 1:01PM EDT2025-03-21112.00115.10119.300.00-2265.26%