CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:49.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000495002020-02-21 3:54PM EST2020-02-280.040.030.04-0.01-20.00%1,347029.30%
CSCO200306C000495002020-02-21 2:44PM EST2020-03-060.080.000.08-0.01-11.11%64024.12%
CSCO200313C000495002020-02-21 1:05PM EST2020-03-130.120.120.14-0.01-7.69%5022.85%
CSCO200327C000495002020-02-21 12:05PM EST2020-03-270.270.250.27+0.07+35.00%21021.68%
CSCO200403C000495002020-02-19 2:26PM EST2020-04-030.220.290.320.00-14021.05%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000495002020-02-20 12:35PM EST2020-02-283.353.153.300.00-5035.55%
CSCO200306P000495002020-02-21 11:27AM EST2020-03-063.133.203.30-0.02-0.63%5025.20%
CSCO200313P000495002020-02-21 10:08AM EST2020-03-133.103.203.35+0.10+3.33%10023.05%
CSCO200327P000495002020-02-21 3:38PM EST2020-03-273.603.353.45+0.03+0.84%3021.00%
CSCO200403P000495002020-02-18 12:14AM EST2020-04-033.333.653.800.00--027.03%