CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:34.00
認購期權範圍2020年6月5日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619C000340002020-05-18 2:34PM EDT2020-06-1911.2012.6012.950.00-11775.78%
CSCO200717C000340002020-05-08 3:49PM EDT2020-07-179.3312.5513.100.00-1258.69%
CSCO200918C000340002020-05-28 10:45AM EDT2020-09-1812.1112.9013.450.00-21048.34%
CSCO201016C000340002020-05-28 12:55PM EDT2020-10-1612.6012.7513.250.00-1538.28%
認沽盤範圍2020年6月5日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619P000340002020-06-02 11:05AM EDT2020-06-190.020.000.05+0.01+100.00%155866.41%
CSCO200717P000340002020-06-01 3:54PM EDT2020-07-170.120.050.240.00-81,48554.39%
CSCO200918P000340002020-06-02 2:07PM EDT2020-09-180.420.300.52-0.26-38.24%587747.36%
CSCO201016P000340002020-06-02 1:36PM EDT2020-10-160.560.221.06-0.04-6.67%51,21552.64%