CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:41.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000410002020-02-28 10:28AM EST2020-02-280.020.010.02-0.15-88.24%17631842.97%
CSCO200306C000410002020-02-28 10:23AM EST2020-03-060.530.480.56-0.44-45.36%56823648.15%
CSCO200313C000410002020-02-27 3:43PM EST2020-03-130.660.660.79-0.54-45.00%112843.02%
CSCO200320C000410002020-02-28 9:55AM EST2020-03-200.820.880.95-0.56-40.58%1923639.89%
CSCO200403C000410002020-02-27 3:21PM EST2020-04-031.151.001.13-0.63-35.39%2835.01%
CSCO200409C000410002020-02-27 10:40AM EST2020-04-091.800.861.220.00--334.13%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000410002020-02-28 10:18AM EST2020-02-282.062.302.35+0.96+87.27%181,976176.37%
CSCO200306P000410002020-02-28 10:47AM EST2020-03-062.802.762.86+1.35+93.10%787,99083.98%
CSCO200313P000410002020-02-28 10:22AM EST2020-03-132.682.973.05+1.32+97.06%1123967.72%
CSCO200320P000410002020-02-28 10:03AM EST2020-03-203.203.153.25+1.16+56.86%122,28860.89%
CSCO200403P000410002020-02-28 9:50AM EST2020-04-033.323.503.65+1.43+75.66%77055.27%