CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:48.00
認購期權範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213C000480002019-12-06 1:40PM EST2019-12-130.010.000.02-0.02-66.67%317635.94%
CSCO191220C000480002019-12-04 12:44PM EST2019-12-200.010.000.040.00-2892827.74%
CSCO191227C000480002019-12-06 3:33PM EST2019-12-270.020.000.00-0.03-60.00%1328412.50%
CSCO200103C000480002019-12-03 11:48AM EST2020-01-030.060.030.09-0.02-25.00%1410822.75%
認沽盤範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213P000480002019-12-05 12:16PM EST2019-12-134.204.104.20-0.26-5.83%31740.63%
CSCO191220P000480002019-12-06 10:58AM EST2019-12-204.223.854.25-0.23-5.17%1932.81%
CSCO191227P000480002019-12-06 2:10PM EST2019-12-274.104.104.25-0.40-8.89%113426.47%
CSCO200103P000480002019-12-04 2:58PM EST2020-01-034.304.254.550.00-15334.77%