CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:48.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000480002020-02-28 9:48AM EST2020-02-280.010.010.010.00-31,867153.13%
CSCO200306C000480002020-02-27 1:40PM EST2020-03-060.010.010.030.00-3579859.38%
CSCO200313C000480002020-02-28 9:48AM EST2020-03-130.070.020.04+0.03+75.00%721,52047.85%
CSCO200320C000480002020-02-27 3:06PM EST2020-03-200.060.040.060.00-3121142.38%
CSCO200327C000480002020-02-28 10:14AM EST2020-03-270.070.030.10-0.02-22.22%360140.63%
CSCO200403C000480002020-02-27 3:30PM EST2020-04-030.100.010.23+0.01+11.11%126343.85%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000480002020-02-27 10:06AM EST2020-02-286.908.459.700.00-427376.56%
CSCO200306P000480002020-02-27 3:37PM EST2020-03-067.158.609.450.00-2577130.08%
CSCO200313P000480002020-02-25 3:49PM EST2020-03-139.389.109.30+4.15+79.35%486102.83%
CSCO200327P000480002020-02-27 11:34AM EST2020-03-276.409.109.600.00-3112178.47%
CSCO200403P000480002020-02-26 1:31PM EST2020-04-035.859.359.950.00-113878.13%