CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:51.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000515002020-02-26 10:07AM EST2020-02-280.030.000.010.00-1466193.75%
CSCO200306C000515002020-02-26 10:07AM EST2020-03-060.010.000.420.00-172118.36%
CSCO200313C000515002020-02-25 1:37PM EST2020-03-130.020.000.230.00-115276.56%
CSCO200320C000515002020-02-24 10:14AM EST2020-03-200.040.000.030.00--2050.78%
CSCO200327C000515002020-02-24 9:46AM EST2020-03-270.100.000.090.00-14252.54%
CSCO200403C000515002020-02-24 3:19PM EST2020-04-030.070.000.180.00-21254.00%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000515002020-02-11 12:35PM EST2020-02-282.6712.5013.000.00-240429.69%
CSCO200327P000515002020-02-24 9:51AM EST2020-03-276.6512.6013.050.00-1082.81%