KMI - Kinder Morgan, Inc.

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:20.00
認購期權
2023年6月16日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.010.00-110,1862023-06-162.740.00-33
0.030.00-222023-06-30-----
0.040.00-304,5502023-09-152.880.00-327
0.09-0.03-25.00%301,1942023-12-153.450.00-122288
0.16-0.04-20.00%9422,0602024-01-193.100.00-41,895
0.400.00-118,6352024-06-213.750.00-1015
0.65-0.06-8.45%252,4372025-01-173.74+0.02+0.54%2325